Anmälningsvillkor.

Här beskriver vi vad som gäller vid anmälan och deltagande vid en kurs eller träning arrangerad av oss. 

Bindande anmälan.

När du har fått bekräftelse på att du har en plats på en kurs/träning så är din anmälan bindande. Det betyder att du måste betala hela avgiften även om du får förhinder, din hund löper eller är skadad, eller om du av annan anledning inte kan delta. Avgiften betalas endast tillbaka om ersättare kan hittas som ligger på samma utbildningsnivå (detta för att vi alltid strävar efter att ha så jämna grupper som möjligt så att alla kan få ut det mesta av sitt deltagande). Anmälningsavgiften för bokad plats fås inte tillbaka.

För bästa förutsättningar för deltagande ekipage så tar vi inte emot löptikar på våra kurser och träningar.

Missar du ett planerat kurstillfälle kan vi i mån av tid erbjuda ersättningsträning. 

Betalning.

När du fått bekräftelse på plats så betalas avgiften in på vårt Bankgiro 322-7121. Märk betalningen med ditt namn och vilken kurs/träning du ska gå.

Inför kurs och träning.

Vi har många som kommer till oss för kurser och träningar vid olika tidpunkter under dagen. För att det praktiskt ska fungera har vi ingen möjlighet att ta emot deltagare förrän tidigast 20 minuter före utsatt tid. Din hund ska då vara rastad. Vänligen kör lugnt och sakta längs grusvägen för att inte störa grannarna.

Vi förbereder våra marker inför kurser/träningar. Det kan vara invittrade områden, utlagda apporter, mm. Därför kan vi inte bereda deltagare möjlighet till egen träning på markerna i anslutning till kurs/träning.